30 sierpnia 2016

Faktoring

slide3Faktoring polega na przyśpieszeniu terminu płatności z faktury. Po wystawieniu faktury następuje jej sprzedaż Faktorowi,

do 2 dni otrzymujecie Państwo należność główną z faktury pomniejszoną o dyskonto faktoringowe (ok. 2%) Faktor oczekuje na termin płatności z faktury, a Państwo w tym czasie możecie dowolnie dysponować otrzymanymi środkami.

Jako broker największych Faktorów w kraju mamy w ofercie wszystkie dostępne na rynku rodzaje faktoringu:

  • pełny, bez regresu
  • z regresem
  • ubezpieczony
  • zwrotny

Dzięki szerokiej ofercie zawsze dobieramy najkorzystniejszy i najtańszy dla Państwa rodzaj faktoringu. Kierując do nas zlecenie, korzystacie Państwo z wynegocjowanych przez nas zniżek u Faktorów oraz dodatkowych profitów.

Oferujemy:

  • minimum formalnosci
  • decyzje do 2 dni roboczych
  • najtańsze i najkorzystniejsze rozwiązania
  • profesjonalne doradztwo