BAREX Sp. z o.o. – Zabrze

Kwota Wierzytelności: 31.000,00 PLN

BAREX Sp. z o.o.

Ul. Pułaskiego 17

41-800 Zabrze

NIP: 6482769190

KRS: 0000474130

Zarząd:

Waldemar Wyszyński – Prezes Zarządu