TICA LOGISTISC Sp. z o.o. – Poznań

Kwota Wierzytelności: 14.000,00 PLN

TICA-LOGISTISC Sp. z o.o.

Ul. Romana Dmowskiego 85

60-204 Poznań

NIP: 7792507941

KRS: 0000797053

Zarząd:

Angelika Kułak – Prezes Zarządu

 

!!! Uwaga – Wymagana zgoda Dłużnika na sprzedaż wierzytelności !!!