30 sierpnia 2016

Windykacja sądowa

slide3Gdy posiadasz Tytuł Wykonawczy (nakaz/wyrok lub inny) kierujesz sprawę do egzekucji komorniczej – niestety, okazuje się ona bardzo długa i mało skuteczna – dlaczego?

 

Ponieważ samo zasądzenie sprawy, to tylko potwierdzenie przez Sąd jej istnienia i zasadności.

 

Zależy nam aby jak najszybciej odzyskać należność, wyprzedzając przy tym innych Wierzycieli. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy jesteśmy w posiadaniu informacji o Dłużniku, jego stanie majątkowym, aktualnych działaniach itp., tak aby skutecznie kierować działaniami Komornika.

 

Nasze działania nie skupiają się tylko na wysyłaniu wniosków egzekucyjnych, dzięki trwającej w między czasie Windykacji Bezpośredniej wielokrotnie zwiększamy naszą skuteczność. Wskazujemy komornikowi kolejne składniki majątku Dłużnika, kierując, monitorując oraz uczestnicząc w prowadzonej egzekucji.

 

Jednocześnie prowadzone są działania poza komornikiem, które niejednokrotnie prowadzą do wcześniejszej spłaty zadłużenia: kompensaty, potrącenia itp.

 

Współpracując z najlepszymi kancelariami prawnymi, gwarantujemy naszym Klientom pełną obsługę prawną na najwyższym poziomie oraz najniższe na rynku koszty sądowe.

 

Podczas trwania windykacji polubownej, a następnie procesu sądowego ustalamy majątek Dłużnika zabezpieczając przy tym nasze należności, co w znacznym stopniu zwiększa szanse na skuteczne odzyskanie wierzytelności.

 

OŻYW SWOJĄ EGZEKUCJĘ KOMORNICZĄ !!