Mekstal Sp. z o.o. – Chorzów

Kwota Wierzytelności: 9.000,00 PLN

Mekstal Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 63

41-503 Chorzów
Gabriela Narutowicza 15
41-503 Chorzów

NIP: 6462941616

KRS: 0000606334

Zarząd:

Prezes Zarządu – Andrzej Baranowski

(Były zarząd:

Prezes Zarządu – Eligiusz Dudek)