BOLTS Sp. z o.o. – Warszawa

Kwota Wierzytelności: 3.000,00 PLN

 

BOLTS Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 85 lok 21

02-001 Warszawa

NIP: 7010616858

KRS: 0000638628

Zarząd:

Paweł Żukowski – Prezes Zarządu