INNOVATOR Sp. z o.o. S.K.A. – Białystok

Kwota Wierzytelności: 3.000,00 PLN

INNOVATOR Sp. z o.o. S.K.A.

Ul. Przędzalniana 29

15-688 Białystok

NIP: 9662083679