YESCO Sp. z o.o. – Częstochowa

Kwota Wierzytelności: 3.000,00 PLN

 

YESCO Sp. z o.o.

Ul. Dekabrystów 33A

42-215 Częstochowa

NIP: 5732847603

KRS: 489462

Zarząd:

Robert Czerwiński – Prezes Zarządu