SETPRIM Sp. z o.o. – Ligota Toszecka

Kwota Wierzytelności: 19.000,00 PLN

SETPRIM Sp. z o.o.

Ul. Niekarmska 20

44-180 Ligota Toszecka

NIP: 9691534653

KRS: 0000315789

Zarząd:

Bogdan Żelazny – Prezes Zarządu