Czym różni się kancelaria prawna od firmy windykacyjnej?

Działalność kancelarii prawnych i biur windykacji bezpośredniej bywa traktowana tożsamo. Przedsiębiorcy czasem sądzą, że to różne nazwy tych samych działalności. Tymczasem kancelaria prawna ma dużo mniejsze możliwości działania, w porównaniu z Biurem Windykacji Bezpośredniej, które jest skuteczniejsze, szybsze i tańsze.

Możliwości działania kancelarii prawnej

Kancelarie prawne w zakresie windykacji należności ograniczają się zwykle do wysyłania przed sądowych wezwań do zapłaty. Ich działanie jest bardzo formalne i ogranicza się do korespondencji prowadzonej drogą pocztową, opierającej się na wymianie pism. Najczęściej jednostronnej, bez odpowiedzi ze strony dłużnika. Kancelaria prawna może pomóc w postępowaniu sądowym, o ile sprawa nie zostanie załatwiona polubownie i trafi do sądu. W takim wypadku działanie kancelarii w czasie procesu polega na wsparciu w zakresie pomocy prawnej. Konsekwencje takiego postępowania są zawsze niepewne. Po pierwsze sprawa sądowa zwykle trwa dość długo, co powoduje konieczność oczekiwania na wyrok i ewentualne odzyskanie długu jest bardzo oddalone w czasie. Co więcej, sprawa sądowa nie daje pewności co do odzyskania całości wierzytelności, ze względu na możliwość uwzględnienia ewentualnych roszczeń dłużnika. Oczywiście biorąc pod uwagę aspekt finansowy, dla kancelarii korzystniejsze jest skierowanie sprawy na drogę sądową, co nie zawsze jest korzystne dla wierzyciela.

Skuteczne działania firmy windykacyjnej

Firma windykacyjna, a w szczególności biura windykacji bezpośredniej, takie jak na przykład  BWB SENSO ma znacznie szersze kompetencje w skutecznym odzyskiwaniu należności. Jej działania są mniej formalne niż w przypadku kancelarii prawnych, a także w ich zakres, dodatkowo oprócz innych działań może wchodzić wszystko to, co wykonuje kancelaria prawna. Windykatorzy spotykają się z dłużnikiem, prowadzą mediacje, z użyciem technik dyplomacji, mających na celu polubowne odzyskanie należności. Mogą wysyłać maile, wykonywać telefony do dłużnika, a dzięki wytrwałości w postępowaniu, osiągają oczekiwane rezultaty. Działanie firmy windykacyjnej obejmuje także zabiegi związane z oceną stanu finansowego, pozyskiwaniem informacji o posiadanym majątku ruchomym i nieruchomościach dłużnika. Firma windykacyjna może działać niezależnie od jakichkolwiek kroków prawnych i sądowych, a nawet może stanowić dla nich wsparcie. Z usług Biura Windykacji Bezpośredniej można skorzystać na każdym etapie odzyskiwania zadłużenia, choć najlepiej jest działać szybko – im krótszy czas od upływu terminu płatności, tym większa szansa na całkowite odzyskanie długu.

Co wybrać?

Oczywistym wyborem przy odzyskiwaniu długu jest wybór Biura Windykacji Bezpośredniej. Ma ono znacznie więcej możliwości skutecznego działania. Korzysta z narzędzi i umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia swoich windykatorów, którzy wiedzą, w jaki sposób postępować i jakie kroki podjąć oraz jakich narzędzi użyć, w celu odzyskania długu. Kancelarię prawną warto zatrudnić wtedy, gdy wierzytelność jest wysoce sporna i konieczne jest orzeczenie przez Sąd, która strona ma rację, jednak także wtedy, równoległe działanie firmy windykacyjnej może przynieść wiele korzyści. Warte uwagi jest także to, że za działania kancelarii prawnej zawsze trzeba zapłacić. W przypadku firmy windykacyjnej, wynagrodzenie związane z jej działaniami może być odzyskane od dłużnika, co oznacza, że dla firmy zlecającej odzyskanie długu, usługa ta może być bezpłatna. Działania firmy windykacyjnej są więc bardzo opłacalne i przynoszą jej zleceniodawcy same korzyści.

Ten wpis został opublikowany w Blog .