5 maja 2020

Windykacja egzekucyjna

Wszystkim firmom dysponującym tytułem wykonawczym oferujemy profesjonalne usługi z zakresu windykacji egzekucyjnej. Nakaz/wyrok sądu bardzo często nie jest gwarancją szybkiego odzyskania pieniędzy. Egzekucja komornicza może okazać się długotrwała i mało skuteczna. Jaki jest tego powód? Otóż samo zasądzenie sprawy, to tylko potwierdzenie przez sąd jej istnienia i zasadności. Dłużnik mimo nakazu zapłaty może próbować za wszelką cenę uniknąć zwrotu należności. Wtedy z pomocą przyjdzie Państwu firma SENSO!

Bez wątpienia w takiej sytuacji zależy Państwu na tym, aby jak najszybciej odzyskać należność, wyprzedzając przy tym innych Wierzycieli. Umożliwi to posiadanie szczegółowych informacji o Dłużniku, jego stanie majątkowym, aktualnych działaniach itp., dzięki czemu można skutecznie kierować działaniami Komornika. Informacje te dostarczy nasza firma, by pieniądze szybciej mogły znaleźć się na Państwa koncie.

Jak działamy?

Nasze działania w ramach windykacji egzekucyjnej nie skupiają się jedynie na wysyłaniu wniosków egzekucyjnych, ale obejmują też windykację bezpośrednią, co wielokrotnie zwiększa naszą skuteczność. Wskazujemy komornikowi kolejne składniki majątku Dłużnika, jednocześnie kierując, monitorując oraz uczestnicząc w prowadzonej egzekucji. Prowadzimy także równoległe działania dodatkowe, niezwiązane z czynnościami komornika. Niejednokrotnie prowadzą one do wcześniejszej spłaty zadłużenia. Są to między innymi kompensaty, potrącenia, zabezpieczenia, przejęcia itp. Współpracujemy z sprawdzonymi Kancelariami Komorniczymi, co daje nam pewność zaangażowania w sprawę oprócz nas, również Komornika.

Dzięki naszym usługom zyskają Państwo:

  • profesjonalny nadzór nad prawidłowością procesu egzekucji z majątku Dłużnika,
  • stałe, bieżące wspomaganie działań komorniczych, zmierzających do pełnego zaspokojenia Państwa roszczeń, ustalenie i wskazywanie Komornikowi składników majątku Dłużnika
  • stały monitoring działań kancelarii komorniczej
  • obecność podczas czynności egzekucyjnych

Ponadto podczas windykacji egzekucyjnej angażujemy w sprawę własne środki finansowe, kredytując koszty zastępstwa procesowego w egzekucji.

Zapraszamy do współpracy!