ST LOGISTYKA Sp. z o.o. – Katowice

Kwota Wierzytelności: 2.000,00 PLN

 

ST LOGISTYKA Sp. z o.o.

Ul. Jesionowa 9a

40-159 Katowice

NIP: 9542784221

KRS: 0000706029

Zarząd:

Rafał Raczkowski – Prezes Zarządu

 

!! Uwaga !! Wymagana zgoda Dłużnika na Cesję Wierzytelności