POL-INVEST NOVA Sp. z o.o. – Mysłowice

Kwota Wierzytelności: 31.000,00 PLN

 

POL-INVEST NOVA Sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 3

41-400 Mysłowice

NIP: 2220901717

KRS: 0000649318

Zarząd:

Marianna Wacławczyk – Prezes Zarządu

Daniel Babula – Pełnomocnik