Silver Sped Sp. z o.o. – Warszawa, Łódź

Kwota Wierzytelności: 5.000,00 PLN

Silver Sped Sp. z o.o.

ul. Marcina Kasprzaka 31B/347
01-234 Warszawa

ul. Piotrkowska 173/711

90-368 Łódź

NIP: 5272982184

KRS: 0000940797

Zarząd:

Zdończyk Bartosz – Prezes zarządu