KOMA DG Sp. z o.o. – Gromiec, Libiąż, Chrzanów, Koczymiech, Kraków

Kwota Wierzytelności: 5.000,00 PLN 

KOMA DG Sp. z o.o.

ul. Juliusza Kossaka 4

32-590 Gromiec

Ul. Wiejska 13

31-464 Kraków

NIP: 8970020450

KRS: 0000195359

Zarząd:

Katarzyna Pawela – Prezes Zarządu