koszty windykacji

Czym jest przestępstwo przeciw Wierzycielowi

Czym jest przestępstwo przeciw wierzycielowi   Jako Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Dłużnik, posiadający spore zadłużenie, wyzbywa się majątku – sytuacje są różne, począwszy od darowizny na rzecz osób powiązanych, poprzez zbycie części przedsiębiorstwa firmie, bądź osobom powiązanym z Dłużnikiem, a kończąc na świadomym ukryciu składników majątku, które zostały[…]

Co zrobić by windykacja była skuteczna?

Zapewne wielu wierzycieli zadaje sobie to fundamentalne pytanie. Często wierzyciel stoi przed wyborem czy kontynuować współpracę z Dłużnikiem, licząc, że zadłużenie będzie sukcesywnie spłacane, a Klient zostanie utrzymany, czy jednak definitywnie zakończyć współpracę i rozpocząć procedurę windykacyjną?   Do Biura Windykacji Bezpośredniej SENSO nierzadko zgłaszają się Klienci, którzy wybrali pierwszą opcję i nie doczekali się[…]

sprzedaż wierzytelności

Dlaczego z rozpoczęciem windykacji nie warto czekać ?

Dynamiczna sytuacja na rynku, wywiera na przedsiębiorcach konieczność zmian i dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości. Nie omija to również Dłużników, którzy często kontynuują działalność, tylko dzięki kredytowaniu się swoimi dostawcami. W pewnym momencie zadłużenie jest już tak duże, że w pewnym momencie Dłużnik kończy działalność i zaczyna unikać kontaktu z wierzycielami. Dlatego tak ważne[…]

Tytuł wykonawczy, a tytuł egzekucyjny

Czy tytuł wykonawczy jest tożsamy z tytułem egzekucyjnym? Wydawać by się mogło, że tak, a jednak są pewne różnice, które definiują oba te pojęcia jako różne.   Nasuwa się pytanie: czy Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO mając tytuł egzekucyjny może wysłać go do komornika, by ten ściągnął środki od Dłużnika? Otóż nie, gdyż dopiero tytuł wykonawczy[…]

koszty windykacji

A co z kosztami postępowania windykacyjnego?

Wiele firm nie decyduje się na zlecenie windykacji długu, w obawie przed kosztami. Analizując ryzyko, dochodzą do wniosku, że mogą nie tylko nie odzyskać długu, ale ponieść dodatkowe koszty związane z jego windykacją. Tymczasem windykacja przez Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO jest nie tylko skuteczna, ale może być także bezpłatna. Bezpłatna dla wierzyciela, gdyż to dłużnik pokryje jej koszt. Klient, przenosząc ciężar odpowiedzialności za odzyskanie długu na biuro windykacji bezpośredniej, może zająć się właściwą działalnością firmy i nie martwić się o koszty związane z jego odzyskaniem. […]

Opublikowany w Blog
sprzedaż wierzytelności

Kiedy firmie się opłaca sprzedać swój dług?

Zdarza się, że sprzedaż długu jest jedynym sposobem na odzyskanie części pieniędzy. Zmiana wierzyciela jest dopuszczona prawem na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, za wyjątkiem sytuacji gdzie istnieje pisemne zastrzeżenie o zakazie cesji, przelewu wierzytelności, czyli jest zapis „Pactum de non cedendo”, jeżeli nie ma takiego zapisu, domyślnie przyjęta jest zgoda na cesję. Wtedy zmiana wierzyciela nie wymaga zgody dłużnika. To ważny zapis pozwalający w wielu przypadkach na odzyskanie przez firmę płynności finansowej. Warto jednak rozważyć wady i zalety tego instrumentu, gdyż każdy przypadek jest inny i należy podejść do niego indywidualnie. […]

Opublikowany w Blog