ROBKAT Sp. z o.o. – Lublin, Niedrzwica Duża

Kwota Wierzytelności: 70.000,00 PLN

 

ROBKAT Sp. z o.o.

Ul. H. M. Sachsów 29

20-381 Lublin

ul. Północna 3

24-220 Niedrzwica Duża

NIP: 9462646617

KRS: 0000494022

Zarząd:

Katarzyna Biały – Prezes Zarządu

Robert Buczek – Członek Zarządu