LTL Sp. z o.o. – Dąbrowa Górnicza

Kwota Wierzytelności: 30.000,00 PLN

 

LTL Sp. z o.o.

Ul. Emilii Zawidzkiej 10A

41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 6292212596

KRS: 0000071188

Zarząd:

Leszek Leszczyński – Prezes Zarządu

Joanna Grzegorczyk – Członek Zarządu