AMPAR KLIMA Sp. z o.o. – Mikołów

Kwota Wierzytelności: 11.000,00 PLN

AMPAR KLIMA Sp. z o.o.

Ul. Tadeusza Kościuszki 59

43-190 Mikołów

NIP: 6351797582

KRS: 0000326520

Zarząd:

Maciej Sarnik – Prezes Zarządu

Mariusz Teper – Prokurent