WILBO S.A. – Gdynia

Kwota Wierzytelności: 13.000,00 PLN

 

WILBO S.A.

 

Ul. Przemysłowa 8

81-029 Gdynia

 

Ul. Hutnicza 22

81-061 Gdynia

 

Ul. Pucka 36

81-154 Gdynia

 

NIP: 5870008034

KRS: 0000064401

 

Zarząd:

Grzegorz Białoruski – Prezes Zarządu