MAXBUD Sp. z o.o. – Kraków

Kwota Wierzytelności: 7.000,00 PLN

 

MAXBUD Sp. z o.o.

Ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301

30-349 Kraków

KRS: 591880

NIP: 6762497858

Zarząd:

Ryszard Maślanka – Prezes Zarządu

Uwaga !!! Wierzytelność wymaga zgody Dłużnika na jej zakup.