TECH BUD Weronika Dekondy, Piotr Mazurek – Radawczyk-Kolonia Pierwsza, Warszawa, Lublin

Kwota Wierzytelności: 70.000,00 PLN

TECH-BUD Weronika Dekondy, pełnomocnik: Piotr Mazurek

Radawczyk-Kolonia Pierwsza 81

24-220 Radawczyk-Kolonia Pierwsza

Ul. Konwaliowa 11

03-194 Warszawa

NIP: 7151902566

Pełnomocnik – Piotr Mazurek, Lublin