DQ Logistics Sp. z o.o. – Zabrze, Wrocław

Kwota Wierzytelności: 6.000,00 PLN

DQ Logistics Sp. z o.o.

Ul. Pawła Stalmacha 11/4A

41-800 Zabrze

Ul. Stanisława Chudoby 14 lok 20

50-430 Wrocław

NIP: 6482815731

KRS: 0001032367

Zarząd:

DAWID HARUCIUN DEMIRTSHYAN – Prezes Zarządu