SEMA GROUP Sp. z o.o. – Warszawa, Inowrocław, Gdańsk, Bydgoszcz

Kwota Wierzytelności: 11.000,00 PLN

 

SEMA GROUP Sp. z o.o.

Ul. Nowogrodzka 50/515

00-695 Warszawa

Ul. Rzemieślnicza 7

88-100 Inowrocław

NIP: 5562737642

KRS: 0000386513

Zarząd:

Ewa Bytner – Prezes Zarządu

Adam Stroniawski – Wiceprezes

Sebastian Bytner – Członek Zarządu