Ekoinstal Group Sp. z o.o. – Mikołów

Kwota Wierzytelności: 13.000,00 PLN

Ekoinstal Group Sp. z o.o.

Ul. Strażacka 33

43-190 Mikołów

NIP: 6351850520

KRS: 0000772442
Zarząd:

Gans Tomasz – Członek Zarządu