30 sierpnia 2016

Czym jest windykacja?

Windykacja oznacza szereg czynności, których celem jest szybkie i skuteczne odzyskanie zaległych należności od Dłużnika. Windykacja to w głównej mierze rozmowy i negocjacje z Dłużnikiem, zmierzające do obopólnego porozumienia i spłaty zobowiązania. Windykacja opiera się również na czynnym poszukiwaniu źródeł, mogących zaspokoić roszczenie.