Czym jest przestępstwo przeciw Wierzycielowi

Czym jest przestępstwo przeciw wierzycielowi

 

Jako Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Dłużnik, posiadający spore zadłużenie, wyzbywa się majątku – sytuacje są różne, począwszy od darowizny na rzecz osób powiązanych, poprzez zbycie części przedsiębiorstwa firmie, bądź osobom powiązanym z Dłużnikiem, a kończąc na świadomym ukryciu składników majątku, które zostały wcześniej zajęte przez komornika i oddane pod nadzór Dłużnikowi (np. samochód, maszyny itp.). Cel zazwyczaj jest jeden – udaremnić windykację bądź egzekucję i „ochronić” majątek.

 

Natomiast Kodeks Karny art. 300 § 1 jasno określa:  „Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Również kolejne dwa artykuły dotyczą tzw. pokrzywdzenia wierzyciela.

 

Niestety teoria i przepisy to jedno, a rzeczywistość i praktyka to drugie. To na wierzycielu spoczywa konieczność udowodnienia, że Dłużnik działał z premedytacją i miał na celu doprowadzić do swojej niewypłacalności czyli popełnił przestępstwo zgodnie z wyżej przytoczonym artykułem Kodeksu Karnego.

 

Dlatego Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO zawsze, przy transakcjach z odroczonym terminem płatności, rekomenduje weryfikację potencjalnego kontrahenta, czy na rynku nie pojawiają się już sygnały, mogące świadczyć o trudnościach z płynnością finansową podmiotu. Pozwoli to uniknąć późniejszych trudności z odzyskaniem środków od nierzetelnego kontrahenta.