GRANITY KANIECKI Sp. z o.o. – Warszawa

Kwota Wierzytelności: 13.000,00 PLN

GRANITY KANIECKI Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

NIP: 5252770444

KRS: 0000758022

Zarząd:

Monika Koziatek – Prezes Zarządu