ERGO-TERM Sp. z o.o. – Częstochowa

Kwota Wierzytelności: 19.000,00 PLN

ERGO-TERM Sp. z o.o.

Ul. Bohaterów Katynia 79

42-208 Częstochowa

NIP: 5732921759

KRS: 0000863019

Zarząd:

Prezes Zarządu – Skowron Artur