TINES Railway S.A – Kraków

Kwota Wierzytelności: 1.000,00 PLN

 

TINES Railway S.A

Ul. Ciepłownicza 23

31-574 Kraków

NIP: 6762302116

KRS: 0000393980

Zarząd:

Marcin Banasik  – Prezes Zarządu

Cezary Lipko – Członek Zarządu