EUROFORMAT EU Sp. z o.o. – Poznań

Kwota Wierzytelności: 70.000,00 PLN

EUROFORMAT EU Sp. z o.o.

Ul. gen. /Tadeusza Kutrzeby 16G/135

61-719 Poznań

NIP: 7831762176

KRS: 0000692696

Zarząd:

OSADCHYI SERHII – Prezes Zarządu