2K SERWIS Sp. z o.o. S.K. – Warszawa

Kwota Wierzytelności: 8.000,00 PLN

2K SERWIS Sp. z o.o. S.K.

Ul. Zabraniecka 37/41

03-787 Warszawa

NIP: 5242703676

KRS: 0000352091

Zarząd:

Mariusz Rawa – Prezes Zarządu