A CONSTRUCTION Sp. z o.o. – Warszawa, Gdańsk

Kwota Wierzytelności: 35.000,00 PLN

 

A CONSTRUCTION Sp. z o.o.

Ul. Elektoralna 13 lok 209

00-137 Warszawa

Ul. Wały Piastowskie 1 lok 1502

80-855 Gdańsk

NIP: 5833375904

KRS: 0000810219

Zarząd:

Stanisław Kujawa – Prezes Zarządu