30 sierpnia 2016

Kontakt

slide3BTCF Sp. z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30 lok 9

40-058 Katowice

rachunek bankowy:

45 2130 0004 2001 0653 3590 0002

 

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000494476; NIP: 6342824003, REGON: 243461715; kapitał zakładowy 100 000,00 zł opłacony w całości.

Biuro:

tel.: 32 411 56 06

kom.: +48 5 3 0 7 4 0 4 4 6

Kierownik Działu Handlowego:

tel.: 32 411 56 06, kom.: +48 7 9 3 4 5 5 5 0 6

Dział handlowy:
e-mail: biuro@senso-windykacja.pl

tel.: 32 411 56 06


Jak dojechać: