30 sierpnia 2016

Kontakt

BTCF Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 20

40-007 Katowice

 

Adres do korespondencji:

budynek Silesia Star

ul. Uniwersytecka 20

40-007 Katowice

rachunek bankowy:

45 2130 0004 2001 0653 3590 0002

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000494476; NIP: 6342824003, REGON: 243461715; kapitał zakładowy 100 000,00 zł opłacony w całości.

Biuro:

budynek Silesia Star

ul. Uniwersytecka 20

40-007 Katowice

tel.: 32 411 56 06

kom.: +48 530 740 446

Kierownik Działu Handlowego:

tel.: 32 411 56 06, kom.: +48 793 455 506

Dział handlowy:
e-mail: biuro@senso-windykacja.pl

tel.: 32 411 56 06


Jak dojechać: