Dlaczego windykacja bezpośrednia jest skuteczniejsza od zwykłej?

Skuteczne odzyskanie długu może wydawać się niemożliwe, choć dla firmy jest trudne do przeprowadzenia bez profesjonalnego wsparcia i wiedzy jak to zrobić. Przyczyną jest przede wszystkim brak instrumentów do wykonywania czynności windykacyjnych, ale również brak czasu na zajmowanie się windykacją bezpośrednią.

Państwa Firma, jako podmiot wykonujący określone usługi czy wytwarzający produkty musi zajmować się przede wszystkim swoją główną działalnością, a obsługę poboczną, w tym skuteczną windykację, przekazać profesjonalistom, co z pewnością zwiększa płynność finansową, a co za tym idzie zysk firmy. Profesjonalna obsługa przez Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO usprawnia jej działanie, właśnie poprzez częste odwiedzanie dłużnika w miejscu powadzenia przez niego biznesu – czyt. windykacja bezpośrednia, co pozwala na skuteczne odzyskiwanie zaległych należności, przy minimalnym zaangażowaniu firmy zlecającej.

Czym jest windykacja bezpośrednia?

Windykacja bezpośrednia wiąże się z czynnościami prowadzonymi w terenie. Dłużnik zwykle jest przyzwyczajony do otrzymywania pism wzywających do zapłaty. Konfrontacja z profesjonalnym windykatorem zwykle nie jest jego udziałem. Warto podkreślić, że bezpośrednie spotkania nie mają na celu zastraszenia dłużnika, ale przeprowadzenie z nim merytorycznej rozmowy, wolnej od emocji, która ma skłonić go do spłaty długu. Windykacja bezpośrednia to także szereg czynności dotyczących zbierania informacji na temat kondycji finansowej dłużnika, jego majątku czy przyczyn pojawienia się zadłużenia. Wszystkie te informacje służą skutecznemu działaniu oraz dostarczają argumentów w bezpośredniej rozmowie z dłużnikiem.

Dlaczego windykacja bezpośrednia jest skuteczna?

Zaletą tego sposobu windykacji jest uzyskanie informacji dotyczących sytuacji dłużnika. Wiedza taka jest kluczowa dla ustalenia strategii postępowania w danej sprawie, w szczególności w rzeczowej konfrontacji z dłużnikiem. Pozwala to na skłonienie go do spłaty długu. Co więcej, bieżące monitorowanie stanu finansowego dłużnika, umożliwia szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację, co w konsekwencji prowadzi do skutecznego odzyskania długu. Żadne inne działania windykacyjne, nie przedstawią realnej sytuacji dłużnika jak właśnie częste wizyty w jego siedzibie.  W windykacji bezpośredniej niebagatelną rolę odgrywa także podejście psychologiczne. Sam kontakt z profesjonalnym windykatorem jest czasem skutecznym argumentem do rozpoczęcia spłaty wierzytelności. Warto podkreślić, że windykator w swoich działaniach postępuje zawsze w zgodzie z prawem, w zakresie polubownego odzyskania należności. Działania windykatora przypominają dyplomację, opartą na strategii postępowania, wypracowanej dzięki informacjom uzyskanym w procesie przeprowadzania wywiadu dotyczącego sytuacji i majątku dłużnika. Często się zdarza, że po takiej usłudze, dłużnik w dalszym ciągu pozostaje Państwa kontrahentem i nie pojawiają się już opóźnienia w regulowaniu kolejnych zobowiązań.

Kto może przeprowadzić windykację bezpośrednią?

Chcąc skutecznie odzyskać dług, najlepszym sposobem jest przekazanie sprawy wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej. Warto podkreślić, że najskuteczniejsze w tym zakresie są biura, prowadzące windykację bezpośrednią, jak BWB SENSO. W przeciwieństwie do kancelarii windykacyjnych nie ograniczają się one do wysyłania ponagleń listownych, co jest mało skutecznym sposobem windykacji. Mogą one podjąć znacznie więcej czynności w szerszym zakresie. Dzięki tym działaniom odzyskanie długu jest skuteczne, a kosztem przeprowadzenia czynności prowadzących do jego odzyskania, może być obciążony dłużnik. Dzięki takiemu podejściu klienci Biur Windykacji Bezpośredniej są w stanie odzyskać dług w całości w bardzo szybkim czasie.

Ten wpis został opublikowany w Blog .