A co z kosztami postępowania windykacyjnego?

Wiele firm nie decyduje się na zlecenie windykacji długu, w obawie przed kosztami. Analizując ryzyko, dochodzą do wniosku, że mogą nie tylko nie odzyskać długu, ale ponieść dodatkowe koszty związane z jego windykacją. Tymczasem windykacja przez Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO jest nie tylko skuteczna, ale może być także bezpłatna. Bezpłatna dla wierzyciela, gdyż to dłużnik pokryje jej koszt. Klient, przenosząc ciężar odpowiedzialności za odzyskanie długu na biuro windykacji bezpośredniej, może zająć się właściwą działalnością firmy i nie martwić się o koszty związane z jego odzyskaniem.

Na czym polega działalność Biura Windykacji Bezpośredniej?

Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO to zespół specjalistów, którzy mają ogromne doświadczenie w odzyskiwaniu długów. Działanie windykatorów polega na perswazji i nieustępliwości oraz konsekwencji w ściąganiu długów. Windykatorzy nieustannie przypominają o zadłużeniu, stosują mediacje i zabiegi dyplomatyczne, których celem jest skłonienie dłużnika do szybkiego uregulowania zadłużenia. Prowadzą także działania mające na celu ustalenie rzeczywistego majątku dłużnika, który może zostać wskazany do zajęcia przez komornika, o ile doszło do wydania orzeczenia sądowego w takiej sprawie. Jednak Biuro Windykacji Bezpośredniej działa przede wszystkim na drodze przedsądowej, mając na celu skłonienie dłużnika do spłaty długu, bez konieczności kierowania sprawy do sądu, w możliwie jak najkrótszym czasie, by nie ryzykować utraty płynności finansowej przez firmę.

Kto pokrywa koszty windykacji?

Wiele firm, obawiając się braku wymiernych efektów działań podejmowanych przez windykatorów, waha się przed skierowaniem sprawy do Biura Windykacji Bezpośredniej. Tymczasem działania Biura są nie tylko skuteczne, ale dzięki ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dn. 08 marca 2013 roku, pozwalają na obciążenie kosztami postępowania windykacyjnego dłużnika. W konsekwencji wierzyciel nie tylko odzyskuje pełną kwotę wierzytelności, ale nie ponosi żadnych kosztów związanych z jego odzyskaniem. To Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO zajmuje się odzyskaniem długu, a honorarium należne jest wyłącznie od odzyskanych kwot, następnie odzyskiwane jest od Dłużnika. Natomiast koszty wynikające z konieczności podejmowanych działań są po stronie Biura Windykacji Bezpośredniej SENSO. Niezwykle istotne jest, aby windykacja długu odbyła się jak najszybciej. Nie należy doprowadzać do przeciągania terminów płatności, gdyż to utrudnia odzyskanie pieniędzy. Warto szybko i zdecydowanie powierzyć sprawę specjalistom, którzy działając dozwolonymi prawem metodami nacisku, skutecznie odzyskują dług, a w razie konieczności udzielają wsparcia w przygotowaniu do postępowania sądowego oraz w trakcie jego trwania, a także po orzeczeniu sądu, wskazując komornikom możliwy do zajęcia majątek dłużnika, aż do skutecznego odzyskania pełnej należności.

Ten wpis został opublikowany w Blog .