Flexdesign Poland Sp. z o.o. – Kraków

Kwota Wierzytelności: 4.000,00 PLN

Flexdesign Poland Sp. z o.o.
Ul. Studencka 1/9

31-116 Kraków,
NIP: 6762614494

STÜMPFIG MARKUS – CZŁONEK ZARZĄDU

BRUNNER FABIAN – CZŁONEK ZARZĄDU