ENIWAY Sp. z o.o. – Katowice, Skoczów, Międzyświeć

Kwota Wierzytelności: 12.000,00 PLN

ENIWAY Sp. z o.o.

Ul. Tadeusza Kościuszki 44/7

40-048 Katowice

Ul. Iskrzyczyńska 7

43-430 Skoczów, Międzyświeć

NIP: 6342857698

KRS: 0000604499

Zarząd:

Dariusz Banach – Prezes Zarządu

Grzegorz Skrzek – Członek Zarządu

Aleksander Stępień – Członek Zarządu

Marcin Malirz – Członek Zarządu