SEMPRE Wirgiliusz Ziółkowski – Gdynia, Pogórze, Kosakowo

Kwota Wierzytelności: 14.000,00 PLN

 

SEMPRE Wirgiliusz Ziółkowsk

ul. Mściwoja nr 9, lok. 11

81-361 Gdynia

ul. Antoniego Abrahama nr 7G, Pogórze

81-198  Kosakowo

NIP: 5213286425