ANIEMAX & Partners Energy Finance Consulting Aniefiok Ntuk – Katowice, Gliwice, Kraków

Kwota Wierzytelności:  5.000,00 PLN

ANIEMAX & Partners Energy Finance Consulting Aniefiok Ntuk

Ul. Mickiewicza 15 lok 500-5001

40-951 Katowice

Ul. Św. Gertrudy 8/2-3

31-046 Kraków

Ul. Janiny Omańkowskiej 58 lok 1

44-100 Gliwice

NIP: 9542246618