30 sierpnia 2016

Na czym polega windykacja bezpośrednia?

Windykacja bezpośrednia polega na prowadzeniu działań w terenie, m.in. na tzw. kontakcie „twarzą w twarz”. Windykatorzy terenowi wykonują czynności w miejscu prowadzenia przez Dłużnika działalności, ale nie tylko, dokładnie tam, gdzie Dłużnik jest aktywny. Podczas windykacji bezpośredniej sprawdza się jaki majątek posiada Dłużnik, jaka jest jego kondycja finansowa, dlaczego pojawiły się opóźnienia w płatnościach itd. Dzięki takim metodom działania skuteczność windykacji jest znacznie zwiększona, poprzez możliwość szybkiej reakcji na zmieniającą się sytuację Dłużnika.