QUOMODO Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Kwota Wierzytelności: 6.000,00 PLN

 

Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego QUOMODO

 

Ul. Jana Grochmalickiego 28/1

61-606 Poznań

 

NIP: 9721142829

KRS: 260424

 

Zarząd:

Wojciech Leszczyński – Prezes Zarządu

Iwona Leszczyńska – Wiceprezes