ES ENERGETYKA Sp. z o.o. – Mikołów

Kwota Wierzytelności: 19.000,00 PLN

ES ENERGETYKA Sp. z o.o.

Ul. Tadeusza Kościuszki 61F

43-190 Mikołów

NIP: 6351849959

KRS: 0000762955

Zarząd:

Hanna Ludwin – Prezes Zarządu