KURIER KOLEJOWY Sp. z o.o. S.K. – Warszawa

Kwota Wierzytelności: 6.000,00 PLN

 

KURIER KOLEJOWY Sp. z o.o. S.K.

Ul. Szczęśliwiecka 62

02-353 Warszawa

NIP: 5252708557

KRS: 0000674483

 

Komplementariusz:

Kurier Kolejowy Sp. z o.o.

Zarząd:

Dariusz Kostrzebski – Prezes Zarządu

Edyta Sztelma – Członek Zarządu

Marcin Zieliński – Członek Zarządu