TINES CAPITAL GROUP S.A. – Kraków

Kwota Wierzytelności: 1.000,00 PLN

 

TINES CAPITAL GROUP S.A.

Ul. Ciepłownicza 23

31-574 Kraków

NIP: 6762299265

KRS: 0000238288

Zarząd:

Tomasz Szuba – Prezes Zarządu

Paweł Winiarski – Członek Zarządu