Berkas Bau Sp. z o.o. Sp. K. – Smyków, Końskie

Kwota Wierzytelności: 12.000,00 PLN

Berkas Bau Sp. z o.o. Sp. K.

NIP: 6581986950       KRS: 0000714917

Berkas Bau Sp. z o.o.

NIP: 6572935195       KRS: 0000714623

Smyków 37

26-212 Smyków

ul. Niepodległości 11

26-200 Koński

Zarząd:

Członek Zarządu – Bartłomiej Cukrowski

Członek Zarządu – Waldemar Zbróg