Dlaczego z rozpoczęciem windykacji nie warto czekać ?

Dynamiczna sytuacja na rynku, wywiera na przedsiębiorcach konieczność zmian i dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości. Nie omija to również Dłużników, którzy często kontynuują działalność, tylko dzięki kredytowaniu się swoimi dostawcami. W pewnym momencie zadłużenie jest już tak duże, że w pewnym momencie Dłużnik kończy działalność i zaczyna unikać kontaktu z wierzycielami. Dlatego tak ważne jest – w przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności -, trzymanie ręki na pulsie, szybka reakcja i rozpoczęcia działań windykacyjnych, gdy płatność nie jest regulowana. Im więcej czasu na spłatę dajemy Dłużnikowi, tym szanse na odzyskanie należności maleją. Pamiętajmy, że Dłużnik w tym czasie nie przestaje być aktywny i może podjąć szereg działań, które doprowadzą do jego całkowitej niewypłacalności np. zamknięcie firmy, wyzbycie się majątku, otwarcie postępowania upadłościowego / likwidacyjnego / restrukturyzacyjnego, zaciąganie kolejnych zobowiązań i pogarszanie kondycji finansowej. Dlatego z rozpoczęciem windykacji nie warto zwlekać, bo może się okazać, że w późniejszym terminie nie będzie już możliwości podjęcia skutecznych działań.

 

Ponadto wierzytelności z upływem czasu ulegają przedawnieniu, co zwalnia Dłużnika z obowiązku ich regulowania, z tego też powodu należy bacznie pilnować terminów płatności i bez zbędnej zwłoki rozpocząć windykację, tak by odzyskać środki bądź przynajmniej zastopować termin przedawnienia.

 

Należy pamiętać również o tym, że często nie jesteśmy jedynym wierzycielem Dłużnika i że dysponuje on ograniczonym majątkiem. Nie rzadko zdarza się, iż wierzyciele, którzy szybko podejmują działania windykacyjne – np. poprzez Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO – dzięki umiejętnej mobilizacji Dłużnika, odzyskują środki w pierwszej kolejności, z pominięciem innych wierzycieli.

 

Podsumowując, im dłużej zwlekamy z podjęciem windykacji, tym może być nam trudniej w późniejszym czasie odzyskać środki od Dłużnika.