TENSIT Sp. z o.o. – Mikołów

Kwota Wierzytelności: 57.000,00 PLN

TENSIT Sp. z o.o.

Ul. Wyzwolenia 27

43-190 Mikołów

NIP: 6351836170

KRS: 0000568701

Zarząd:

Tomasz Trzcionka – Prezes Zarządu