EKOVITAL Sp. z o.o. – Bielsko Biała

Kwota Wierzytelności: 50.000,00 PLN

 

EKOVITAL Sp. z o.o.

Ul. Cieszyńska 132

43-300 Bielsko Biała

NIP: 5542933009

KRS: 0000586344

Zarząd:

Marcin Wiecheć – Prezes Zarządu

Dariusz Bogatek – Wiceprezes Zarządu