30 sierpnia 2016

Windykacja bezpośrednia

slide3Nasza firma specjalizuje się w windykacji bezpośredniej, która jest podstawą prawidłowo przeprowadzonej windykacji długów. Polega ona na uzyskaniu możliwie największej ilości informacji o Dłużniku i jego majątku, poprzez zdobywanie danych z jego otoczenia. Nasza firma oferuje szeroki zakres usług z nią związanych, by mogli Państwo odzyskać swoje pieniądze w całości. Zatrudniamy windykatorów terenowych, którzy działają na terenie każdego województwa. Ich profesjonalne działania oraz indywidualne podejście do każdej zleconej sprawy, pozwalają firmie SENSO szybko, skutecznie i bezkosztowo odzyskiwać wierzytelności w całym kraju.

Nasze wynagrodzenie za windykację bezpośrednią, ustalane przed rozpoczęciem czynności, pobierane jest tylko i wyłącznie od skutecznie odzyskanych kwot. Zazwyczaj wynosi ono jedynie kilka procent należności, a następnie jest nim obciążany dłużnik. W związku z tym, że nasze wynagrodzenie zależy od wyniku przeprowadzanej windykacji, zależy nam na maksymalnym skróceniu czasu jej trwania (średni czas prowadzonych spraw wynosi 5 tygodni). Oprócz działań polubownych oferujemy również pomoc w odzyskiwaniu należności na drodze windykacji sądowej.

W jaki sposób przeprowadzamy windykację bezpośrednią?

Windykacja bezpośrednia przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności Dłużnika lub też jego miejscu zamieszkania. W procesie odzyskiwania wierzytelności wykorzystujemy wszelkie dozwolone prawem metody nacisku na Dłużnika oraz siłę perswazji. Podejmowane przez firmę działania prewencyjne pozwalają dostrzec prawdziwą sytuację Dłużnika, ustalić jego stan majątkowy, dobrać odpowiednie narzędzia windykacyjne oraz w razie konieczności zabezpieczyć dochodzone należności. Niekonwencjonalne metody działania pozwalają nam odzyskiwać pełne kwoty wierzytelności w bardzo krótkim czasie oraz na etapie przedsądowym, co szczególnie wyróżnia nas spośród konkurencji.

Aby przekonać się, że warto z nami współpracować, zapraszamy do wypróbowania naszej usługi – bezpośrednia windykacja na koszt dłużnika.

Zapraszamy do współpracy!